Kotlovi

Trgoelektro E-Line 18 TB-TRS

Trgoelektro E-Line 18 TB-TRS

Predstavlja seriju kotlova koja svojim radom i izgledom omogućava potpuno zadovoljstvo grejanja svih vrsta kako stambenih, tako i poslovnih objekata. Kotlovi su opremljeni savremenom tehnologijom i potpunim regulacionim i sigurnosnim elementima rada pomoću kojih je postignut visok nivo kvaliteta i potpuno nečujan rad ovog proizvoda.

SMART Mogućnost povezivanja releja za SMS uključenja/isključenja kotla.

Posebna povoljnost kod ovih kotlova je rotirajuća komandna tabla, čijom rotacijom kotao može biti ili visokomontažni ili niskomontažni. Na kotlu se nalaze dva priključna mufa sa gornje i donje strane, na koje se zavisno od tipa kotla (niskomontažni ili visokomontažni) montira ozraka, odnosno slavina za punjenje i pražnjenje vode.

U standardnoj verziji kotao dolazi sa ozrakom namenjenom za niskomontažno postavljanje. Kotlovi se izrađuju od 4,5 do 36 kW. Do 9 kW priključak može biti monofazni, dok je za ostale obavezan trofazni priključak.

  • U kotlovima serije E-LINE se nalaze bešumni kontaktori ABB i ISKRA.
  • Kotlovi su opremljeni trostepenom regulacijom uključenja čime se postiže bolji, i pre svega ekonomičniji rad kotlova.
  • Dimenzije kotlova su minimalne čime se omogućava jednostavnija montaža.
  • Kotlovi su izolovani tervolom sa ojačanom aluminijumskom folijom.
  • Za montiranje kotlova isporučuje se set za montažu.