Kotlovi

Bosch kombinovani pelet sistem 32kw

Bosch kombinovani pelet sistem 32kw

Peleti - jedino grejanje na čvrsto gorivo sa 
sobnim termostatom!

Sve prednosti su na strani peleta: termostat obezbeđuje tačno zadatu temperaturu u prostoriji, ložite jednom u nekoliko dana, ujutro se budite u toploj kući, i nema više paljenja vatre u cik zore u hladnoj kotlarnici! PELET BRENN gorionici u kombinaciji sa kotlovima BOSCH Solid 2000 B daju najviši komfor grejanja uz – niži račun za grejanje!

Set za pelet

Set za pelet čine:
- Kotao na čvrsto gorivo BOSCH Solid 2000 B
- Gorinik PELET BRENN 2000 sa transporterom i integrisanom automatikom
- Rezervoar za pelete zapremine 190 litara
- Vrata za ugradnju gorionika
- Šamotne opeke
- Čepovi za tercijalni vazduh

Transporter peleta

Uređaj poseduje dva pužna mehanizma: primarni za dovod peleta iz rezervoara i sekundarni u samom gorioniku za optimalnije doziranje i efikasniji proces sagorevanja. Oba pužna mehanizma su sinhronizovana tako da ne dolazi do zaglavljivanja peleta.

Automatika

Automatika u opsegu isporuke namenjena za korišćenje i upravljanje sistemom grejanja i pripreme tople vode. može se postaviti na rezervoar ili na zid

Regulacija

Mogućnost kontrolisanja cirkulacione pumpe, pumpe sanitarne vode, glavnog i pomoćnog pužnog mehanizama.
Mogućnost dodatnog povezivanja sa 220V On/Off sobnim termostatom TRZ 12-2 (ne spade u opseg isporuke).

Rezervoar

BOSCH ima u ponudi rezervoar zapremine 190 litara / 140 kg. Rezervoar je malih i kompaktnih dimenzija i lako se postavlja pored kotla. Ovaj rezervoar je dovoljan za grejanje kuće kvadrature ca. 100 m2 za ca. 3 do 5 dana.

Vrata za montažu pelet gorionika

Da bi montirali gorionik, potrebno je promeniti vrata na samom kotlu.

Pelet sistem 2000 - 32

SFU 32 HNS + Pelet sistem 2000 Pribor 27-32

Set čine:
BOSCH Solid 2000 B, SFU 32 HNS, Tropromajni čelični kotao 32 KW ;
PELET SISTEM - PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 2000 27kW, sa inegrisanom regulacijom i integrisanim sigurnosnim
temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dozator ( puž ); Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet
gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh.
NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD