Akumulatori toplote

Acu Tank 500l - 3 bar

Acu Tank 500l - 3 bar

 • Čelični rezervoar za vodu - do 1500 lit; emajlirani - preko 1500 lit
 • Visokoefikasna (CFC 50mm) poliuretanska izolacija - za bojlere do 500 lit, visokoefikasna meka PU 100mm izolacija - za bojlere preko 500 litara
 • Anodna zaštita - bojleri preko 1500 lit
 • Spoljni termoindikator
 • Sigurnosni ventil
 • 4 džepa za termosenzor
 • 4+5 sistemski priključci - bojleri do 1500 lit; 1+1 Ulaz/Izlaz - bojleri preko 1500 lit
 • Recirkulacija
 • Priključak za sigurnosni ventil
 • Priključak dovoda - bojleri do 1500 lit
 • Odzračni ventil/Izlaz - bojleri do 1500 lit
 • Otvor za pražnjenje - bojleri do 1500 lit
 • Pristup unutrašnjosti rezervoara za vodu preko flanšne koja se lako skida
 • Mogućnost instaliranja grejnog elementa
 • Spoljni plastični poklopac