Kanalizacione cevi i fiting

Slivnik horizontalni

Slivnik horizontalni