Interplast Como Pex kiseonička barijera izolirana polietilen

Como Pex kiseonička barijera izolirana polietilenska mreža sa kisikom

Specifikacija

Komo-peks kiseonička barijeraValovita cijevPakovanje (m)
14x2.00 25 50
15x2.50 25 50
16x2.00 25 ili 28 50
16x2.20 25 ili 28 50
17x2.00 28 50
18x2.00 28 50
18x2.50 28 50
20x2.00 25 ili 28 50
20x2.80 25 ili 28 50